Top 10 citate celebre…de la Dimitrie Cantemir citire

Cantemir D
           Dimitrie Cantemir a fost domnul Moldovei în două rânduri și un mare cărturar al umanismului românesc. Printre ocupațiile sale diverse s-au numărat cele de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor. A fost membru al Academiei de Științe din Berlin.  S-a născut 26 la  1673.

          Iată câteva din cele mai frumoase citate pe care ni le-a lăsat ,spre liniștea sufletului și neliniștea minții : 

1.Crescând bogăţia, sporeşte lăcomia.

2.Cei ce topesc multe lumânări în citirea cărţilor, tocesc şi vederea ochilor trupului; dar cei ce n-au căutat niciodată pe slove, măcar că şi-au păzit mai ascuţită vederea ochilor, însă neştiinţa i-a vârât în întuneric şi în tartarul necunoştinţei.

3.Dreptatea toate biruieşte şi adevărul decât toate mai mare este.

4.Omul doreşte să ştie tot ce se poate şti; deci să cercetăm, să căutăm, să aflăm, să ştim.

5.Pierderea vremii bune este maica şi sămânţa vremii rele.

6.Unii tac din înţelepciune, alţii tac din prostie, oricum, tăcerea lor vorbeşte.

7.Prietenia este închisoarea sufletului de bună voie în trup străin.

8.Precât este de folos, la vreme de trebuinţă, cuvântul cuvios, pre atât este de neputincios cuvântul aceluia care, nefiind întrebat de nimeni, tuturor dă sfat.

9.Sufletele înţelepte se pleacă chiar şi în faţa dreptei socoteli a vrăjmaşilor.

10.Nu dascălul carele în toate zilele în şcoală învaţă, ci acela ce împodobeşte viaţa ucenicilor cu vrednicii şi învăţături, fericit şi la nume vestit este, şi a fi se cade.

5 comentarii la articolul “Top 10 citate celebre…de la Dimitrie Cantemir citire

  1. Am fost mereu de aceeași părere cu primul citat al marelui cărturar: cu cât ai mai mult, cu atât vrei și mai mult. Nicidecum precum se spune că trebuie să alegem bogați la conducere, că-s plini de bani și nu mai trebuie să fure.

Lasă un comentariu