Top 10 citate celebre…de la Erasmus citire

       Erasmus din Rotterdam a fost un teolog și erudit neerlandez, unul din cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept „primul european conștient”. Anul nașterii: 28 octombrie 1466, Rotterdam, Olanda.

      Iată câteva din cele mai frumoase citate pe care ni le-a lăsat ,spre liniștea sufletului și neliniștea minții :

1.Dragostea reciprocă a celui ce învaţă şi celui ce-l învaţă este prima şi cea mai importantă treaptă spre cunoaştere

2.Dacă îl scoţi din societate, omul, departe de a putea suporta pe alţii, nu se va putea suferi pe sine; dezgustat de tot ce ar avea o legătură cu el, ar deveni îndată în proprii săi ochi un obiect de ură, de aversiune şi oroare

3.Ce va mai rămâne atunci din viaţă în afară de tristeţe, plictiseală, dor, griji şi necazuri nesuferite, dacă nu adăugăm la ea şi niţică plăcere, altfel zis, dacă n-o dregem cu prostie?

4.Mi se va obiecta că e rău să te înşeli. Dimpotrivă, cel mai mare rău e să nu te înşeli niciodată

5.Cu cei în vârstă trebuie să vorbeşti respectuos şi în puţine cuvinte; cu cei de aceeaşi vârstă prietenos şi cu blândeţe

6.Când fac rost de ceva bani, întâi cumpăr cărţi; dacă mai rămâne ceva, cumpăr haine şi mâncare

7.Zăbava vă aduce pierdere, amânarea – pericol

8.Bună parte din vorbirea meşteşugită consistă în a şti cum să minţi

9.Omul e clădit astfel încât ficţiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul

10.Ce însemnătate mai are ceasul morţii pentru omul care nu a trăit niciodată?

2 comentarii la articolul “Top 10 citate celebre…de la Erasmus citire

Lasă un comentariu