Sufletul și trupul într-o dispută (ne)academică

Într-o frumoasă pildă creștină se spune că un doctor s-a adresat odată, aşa cam în batjocură, unui preot, cu următoarele vorbe:

 -Sfinţia ta te numeşti păstor de suflete; spune-mi, te rog, ai văzut vreodată un suflet?

-Nu, răspunse preotul!

-Dar de auzit, l-ai auzit?

-Nu!

-Dar de gustat, l-ai gustat?

-Nu!

-Atunci, poate că l-ai mirosit?

-Nici aceasta!

-Nici nu l-ai simţit?

-Ba da, l-am simţit! răspunse preotul.

-Va să zică, încheie doctorul cu un aer de învingător, din cele cinci simţuri ce le ai, patru vorbesc contra sufletului şi numai unul pentru suflet! Şi dumneata încă tot mai crezi că este suflet? Atunci preotul îl întrebă pe doctor aşa:

-Dumneata eşti medic?

-Da!

-Spune-mi, ai văzut dumneata vreodată o durere?

-Nu!

-Dar de auzit, ai auzit-o?

-Nu!

-Dar de gustat, ai gustat-o?

-Nu!

-Atunci, poate ai mirosit-o?

-Nici aceasta!

-Nici n-ai simţit-o?

-Ba da, am simţit-o!

– Iată dar, zise preotul, din cele cinci simţuri ce le ai, patru vorbesc contra durerii şi numai unul pentru ea. Şi dumneata tot mai crezi că este durere? Doctorul înţelese lecţia şi plecă ruşinat.

Lasă un comentariu