Ispitele și cei patru ucenici

Intr-o frumoasă pildă creștină, se spune că,odată, patru ucenici au vrut să se pună la întrecere. Și nu orice întrecere.  S-au așezat toți într-o încăpere și au decis ca, timp de trei zile, nici unul să nu spună o vorbă, ca astfel să-și încerce răbdarea și puterea de concentrare. Dar, spre seară, când a început să se întunece, unul nu s-a mai putut abține și a zis:

– Să aprindă cineva lumina!
– Ce faci, nu trebuia sa tăcem ? – l-a intrebat nedumerit al doilea.
– Proștilor, de ce ați vorbit ? – se repezi al treilea să-i dojeneasca.
– Ehe, doar eu am tăcut! – se lăuda cu îngâmfare cel de-al patrulea.Fiecare ucenic a căzut pradă câte unei ispite: graba, neîncrederea, mânia și mândria – cele patru ispite care încearcă pe oameni în tot ceasul. De aceea, răbdarea este cel mai bun tovaraș de drum în viață, fie că muncești, că înveți sau că te rogi.

Lasă un comentariu